Att vara ledare är utmanande, komplext och många gånger ensamt. Att få prata om de egna ledarskapsproblemen är många gånger inte möjligt inom den egna organisationen. Av denna anledning startar vi handledning för chefer i grupp där deltagarna kommer från olika organisationer.

Tillsammans med andra chefer får du möjlighet att arbeta med egna och andras ledardilemman. Gruppen leds av en professionell coach med mångårig erfarenhet av chefs- och ledarfrågor. Grundmetodiken är ett coachande förhållningssätt. Inom gruppen hanteras de frågor som diskuteras helt konfidentiellt. Syftet är att utvecklas både genom att få ett antal nya infallsvinklar på den egna organisationen och dess problem samt på det egna ledarskapet genom ökad självinsikt. Samtidigt ökar den egna referensramen genom att du får inblick på djupet i andras verklighet.

Parallellt tränas lyssnande och frågemetodik genom reflektion både kring sakfrågorna och kring sättet att hantera dem. Gruppen möts vid 6 tillfällen, cirka en gång i månaden och består av 6 – 8 personer . Varje möte är ca 2,5 timmar. Vid handledningstillfällena används olika metoder som reflekterande team, konsultationssamtal, dialogsamtal och coaching. Pris 18.000 kr exkl. moms för sex tillfällen under sex månader

Maila Lina Nilsson för anmälan till höstens grupphandledning.
Maila Christina Nordberg om du har frågor